Giải Trí

Bác sĩ ơi, tôi là người... bất bình thường

14/11/2019 01:03

Bệnh nhân là một tổng giám đốc trẻ bảnh bao nói với nhà tâm lý học:- Bác sĩ ơi, tôi cảm thấy mình là người... bất bình thường!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất