Giải Trí

Bà chủ phòng trọ thông minh vô đối

25/10/2019 02:14

Một người mới đến thuê nhà nói với bà chủ:- Bà chủ trước của tôi đã khóc nức nở khi tôi chuyển nhà đấy!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất