JavaScript is off. Please enable to view full site.

Phụ nữ thiếu đồ nhưng lúc nào cũng diện đồ mới, còn đàn ông thì lúc nào cũng bận rộn.


Tuổi Trẻ Cười