Giải Trí

10 bí kíp vui cho những bạn muốn trở thành ... nhà văn

Kây Pi (theo Language Nerds) 20/12/2019 08:00

Hãy đọc những bí quyết cơ bản nhưng quan trọng nhất sau đây, mỗi khi chúng ta có ý định ngoáy... bút và tự biến mình, dẫu phút chốc, thành một nhà văn.

1. Tránh gieo vần nhây mà tưởng hay. Bớt sính khoe chữ mà phải cử. Chớ có chơi chữ chọc chúng chửi.

2. Không sử dụng những điển cố, điển tích xưa rích từ thời Nghiêu Thuấn.

3. Không dùng ký hiệu & các cách viết tắt, v.v..

4. Không bao giờ nói đại khái.

5. So sánh trong văn viết cũng "ẩm" như giày ướt nước mưa.

6. Viết rõ ý ra, tránh lấp…

7. Không viết. Những câu cụt ý.

8. Câu phóng đại một triệu, một tỉ lần dở hơn một câu nói giảm nói tránh.

9. Đóng ngoặc (dù cần thiết để làm rõ ý) hoàn toàn không cần thiết.

10. Ai thèm đi đọc một câu hỏi tu từ? 

Chú thích ảnh: Ba nhân vật ở trên lần lượt là Michelangelo Merisi da Caravaggio, Saldavor Dali và Gustav Klimt. Họ là những... họa sĩ kỳ tài.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất