JavaScript is off. Please enable to view full site.

* Từ thời sinh viên, em đã yêu một bạn gái, đã quan hệ rất nồng cháy, sau đó em lại "lẹo tẹo" với nhiều bạn trai. Nay em đã đi làm, mà sao vẫn cứ "quẹo cua" vào con trai. Em phải làm sao đây? 

EM TRAI ĐAU KHÔ (Hà Tây)

 - Em bị quan hệ tình dục đồng giới lôi cuốn, rồi sinh "nghiện", chứ không phải đồng tính 100%. Trong tình dục học, người ta xếp em vào loại 50% đồng tính và 50% dị tính. Tốt nhất là em "tu tại gia" một thời gian, đừng chạy lung tung như thế. Tiếp đến là kiếm một bạn gái mà biết chắc là người ta rất yêu mình. Chính tình yêu sẽ giúp em vượt qua được 50% đồng tính.

BS TỊT TUỐT