JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trước kia còn làm việc, tôi tiêu của nhà nước hàng ngàn tỉ đồng có ai kêu tôi đâu. Giờ mất có chục ngàn bạc mà đã kêu như bọng


Chồng lớ ngớ ra chợ mua trái cây đắt mất 10.000đ, vợ cau mày la:

- Ông phá tiền của gia đình nhiều quá đấy. Cứ lớ ngớ kiểu này có ngày gia đình sẽ phá sản.

- Bà nói quá! Trước kia còn làm việc, tôi tiêu của nhà nước hàng ngàn tỉ đồng có ai kêu tôi đâu. Giờ mất có chục ngàn bạc mà đã kêu như bọng. 

Nguyễn Việt Tiến (Hưng Yên)