JavaScript is off. Please enable to view full site.

* Cháu 20 tuổi, được bạn bè khen là "xinh gái". Cháu bị căn bệnh hiểm nghèo là "hách từ trong nôi". Xin bác sĩ chỉ cho cách khử mùi để cháu tự tin hơn. Có cách nào chữa tiệt nọc được không? 

Cháu gái HOÀ BÌNH (TP.HCM)

 - Các cây lăn nách khử mùi hôi bán đầy cả các tiệm tạp hóa, cháu mua về dùng rất tốt. Còn để triệt tận gốc thì phải phẫu thuật cắt hết các hạch là thủ phạm gây bốc mùi ở hai nơi này. Nếu cháu muốn phẫu thuật, nhớ "chọn mặt, gửi… nách" bởi chọn nhầm thợ ở "vườn hoang" có phen tiêu đời đấy!

BS TỊT TUỐT