JavaScript is off. Please enable to view full site.

* Em 27 tuổi, vợ em 23. Lúc động phòng em mới phát hiện là bà xã bị vô mao. Đã 1 tháng rồi, em rất sợ, vì nghe nói sẽ tán gia bại sản. Có phải như vậy không, bác sĩ? 

TÂM ĐAU KHỔ (Quảng Nam)

 - Nếu vậy có bao nhiêu tiền em nên cất vào… ngân hàng cho chắc ăn, đừng chơi cổ phiếu, đánh đề hoặc đánh bạc, kẻo lại đổ tội cho một dúm "cỏ". Còn nếu em tin lời bạn bè theo kiểu "đa mao, đa ngân lượng" thì đưa bà xã đi thẩm mỹ viện. Họ sẽ dùng một chỏm tóc cấy vào đó. Sau 6 tháng, khu vực này sẽ từ sa mạc biến thành "rừng nhiệt đới", tha hồ hốt bạc!

BS TỊT TUỐT