Đời Cười

Trận chiến Xích Bích

Phùng Hiếu 10/02/2020 18:30

Đây lại nói về thời Vũ Hán, dịch bệnh hoành hành, bọn gian thương tích trữ khẩu trang làm khẩu trang khan hiếm. Các đoàn xe ngựa chở khẩu trang trở thành món hàng ngon ăn của bọn thảo khấu.

Trước tình hình căng thẳng của "giặc khẩu trang" Viên Thiệu bèn cho triệu tập 17 lộ chư hầu về bàn mưu tính kế. Ba anh em nhà Lưu, Quan, Trương khi ấy còn giữ xe ở nhà trẻ Mầm non tên trường là Vườn Đào, mới tí tuổi đầu đã bày đặt rủ rê nhau nhậu. 

Sau khi say bí tỉ ở vườn đào cả ba cùng cắt máu ăn thề, kết nghĩa huynh đệ. Hay tin thị trường khẩu trang tăng giá, nghĩ cơ hội làm giàu đã tới Lưu Quan Trương lập team trở thành lộ chư hầu thứ 18 tiến về tụ nghĩa với Viên Thiệu.

Dịch bệnh không chừa ai. Hoa Đà đã cảnh báo không nên tụ tập đông người. 3 ông thần Lưu, Quan Trương bị lây bệnh Corona do dùng chung chum rượu. Mầm bệnh đã có trong người mà cả ba nào hay biết, khi hội quân với 18 lộ chư hầu cho Viên Thiệu chỉ huy, vô tình lây bệnh dịch cho tất cả anh hùng hảo hán. 18 lộ chư hầu chưa đánh đã tan vì dịch bệnh. Cơn sốt khẩu trang lại một lần nữa tăng lên. Khẩu trang càng khan hiếm.

Minh
họa: Quang Huy

Phía Tào Tháo vốn dòng dõi gian manh, hắn là người cho thu gom khẩu trang tích trữ, chờ thời cơ đẩy giá lên cao. Phía bên Đông Ngô bộ đôi Tôn Quyền và Chu Du nhà sản xuất độc quyền khẩu trang hiệu Hai con bươm bướm đương nhiên là đích ngắm đến của các lộ chư hầu. 

Tào Tháo nghĩ nếu để Tôn-Chu- hai thằng tiếp tục sản xuất hàng loạt khẩu trang thì khẩu trang của hắn sẽ rớt giá. Tào Tháo xua quân về Đông Ngô. Chu Du hay tin bèn xin ông La Quán Trung cho sử dụng quyền trợ giúp. Ngay lập tức bộ ba Lưu, Quan, Trương vượt sông Trường Giang về giúp sức cho bên Đông Ngô. 

Quân sư của Lưu Bị là Gia Cát Lượng bàn với Chu Du lấy sông Trường Giang lập ra trận Xích Bích  phân định thắng thua, để phân chia thị trường. Sau khi bàn bạc Gia Cát Lượng nhất trí với Chu Du sẽ dùng "hỏa công" đánh nhau với quân Tào Tháo. 

Tào Tháo được mùa "cháy hàng" khẩu trang, sĩ khí lên cao vùn vụt hắn chỉ nôn nóng dẹp luôn xưởng may khẩu trang bên Đông Ngô để hắn độc chiếm thị trường khăn bịt mũi. Ỷ mình có tới 70 vạn khẩu trang bên Đông Ngô mới sản xuất được khoảng 2 vạn , Tào Tháo kéo quân ùn ùn như muốn ăn tươi nuốt sống liên minh Lưu-Tôn. 

Tối hôm ấy Gia Cát Lượng ngồi nhậu một mình, thấy lành lạnh cái mông biết rằng gió Đông đã tới bèn cho người báo với Chu Du dùng hỏa công tấn công đội quân khẩu trang của Tào Tháo. Chu Du cho người phóng hỏa đốt sạch 70 vạn khẩu trang. 

Lần này đúng là Tào Tháo "cháy hàng", 100% khẩu trang tích trữ bị thiêu rụi sạch. Hắn thất thểu thất bại thảm hại ra về. Vốn là người cơ trí, cháy sạch lô khẩu trang Tào Tháo bèn chuyển qua chiếm lĩnh thị trường nước rửa tay phòng dịch. 

Từ đó thị trường lại được chia làm ba: Đông Ngô làm trùm sản xuất khẩu trang, Ngụy độc quyền nước rửa chân, tay, miệng. Phần Lưu Bị cũng nhanh chóng chiếm lấy thị trường nước rửa chén.

Đọc tới đây quí vị độc giả sẽ ôm bụng cười, vì cho rằng Lưu Bị ngu vãi chưởng. Thị trường chống dịch đang ngon không làm đi làm nước rửa chén? Không phải vậy đâu, nếu ai thuộc bài hát "Người đến từ Triều Châu" sẽ hiểu. Dịch bệnh sẽ nhanh chóng đi qua, lúc này nước rửa chén mới là thị trường ngon ăn nhất.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất