JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chiếc xe biển số màu xanh, là xe chuyên dụng riêng dành cho ông, bốn mùa xuân-hạ-thu-đông, chuyên dùng chở vợ con ông đi chùa.


Tuổi Trẻ Cười