Đời Cười

Toàn con cháu

Nguyễn Việt Tiến (Hưng Yên) 20/09/2019 08:40

Bố chúng vừa nghỉ hưu đấy ạ.

Quan mới về nhậm chức ở một tỉnh nọ, hỏi thư ký:

- Thế những đứa ngồi lù lù ở đây là những đứa nào mà cứ khinh khỉnh ấy thế?

- Thưa quan, toàn “con cháu” cả đấy.

- Bố chúng nó là ai?

- Bố chúng vừa nghỉ hưu đấy ạ.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất