JavaScript is off. Please enable to view full site.

Còn người ta giỏi hơn tôi ở nhiều mặt: giỏi nịnh, giỏi sai, giỏi đẩy việc khó cho người khác. Thế mới có tố chất làm lãnh đạo chứ.


Hai anh bạn cùng ngành khác tỉnh đi hội nghị gặp nhau. Một anh hỏi:

- Ông bây giờ lên chức gì rồi?

- Chức tước gì đâu, tôi chỉ là nhân viên thôi.

- Thế sao? Ông tốt nghiệp loại giỏi và rất giỏi nghề cơ mà.

- Đúng là tôi giỏi nghề nên giờ làm thợ giỏi. Còn người ta giỏi hơn tôi ở nhiều mặt: giỏi nịnh, giỏi sai, giỏi đẩy việc khó cho người khác. Thế mới có tố chất làm lãnh đạo chứ. 

Nhung Nguyễn ( Vĩnh Phúc)