JavaScript is off. Please enable to view full site.

Giá hàng hóa, dịch vụ hiện tăng rất nhiều so với 6 năm trước, thậm chí có loại tăng gấp đôi. Song mức khấu trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân vẫn “giậm chân tại chỗ” khiến thu nhập thực tế của người làm công ăn lương teo tóp lại.

Giá hàng hóa, dịch vụ hiện tăng rất nhiều so với 6 năm trước, thậm chí có loại tăng gấp đôi. Song mức khấu trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân vẫn “giậm chân tại chỗ” khiến thu nhập thực tế của người làm công ăn lương teo tóp lại. Đã vậy còn gặp bất hợp lý của bậc thang thuế, lắm khi được tăng có vài trăm ngàn sẽ rơi vào ngưỡng cao hơn, nên mất thêm bạc triệu. Họ cũng rất bức xúc khi mình bị “túm chặt”, trong khi vô số “cá sộp” thu nhập cao lại không bị rờ tới.

Thuế ta thích chọn người nghèo

“Hòa mình quần chúng”, thuế đeo đến cùng.

LÊ LA