JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đời Cười

Tây Du remix - Kỳ 39: Khỉ Hầu bị Tê giác tinh thu thiết bảng. Ngọc Hoàng cho thiên tướng xuống cứu Đường Tăng

Ngộ Không biết sự chẳng lành, bèn vung thiết bảng ra đánh với chúa yêu. Chúa yêu lấy đơn đao ra đối địch. So với Đại Thánh con yêu này không hề thua kém. Đánh nhau hơn trăm hiệp Ngộ Không hóa phép biến ra trăm cây thiết bảng.


Chúa yêu không phải dạng vừa, hắn lấy từ trong tay áo ra cái vòng càn khôn. Cái vòng vung ra, thiết bảng của Tôn Ngộ Không bị nó thu vào. Mất thiết bảng Ngộ Không không còn là đối thủ của chúa yêu. Bay tới một nơi hẻo lánh, Ngộ Không triệu hồi Thổ Địa.

Ngộ Không trách mắng:

- Con yêu này ở đâu tới, sao ngươi làm Thổ Địa lại để yêu quái lộng hành?

Thổ Địa cúi đầu nhận tội:

- Đại Thánh gia tha tội. Mấy năm trước con yêu này từ trên trời xuống, phép thuật cao cường. Đại Thánh cũng là bại tướng của hắn, thì Thổ Địa ta tuổi gì so với nó?

Ngộ Không quát:

- Ngươi biết nó từ trên trời xuống trần gian làm bậy, sao không gởi đơn thưa Ngọc Hoàng?

Thổ Địa buồn bã:

- Đơn thưa Thổ Địa đã gởi mấy năm nay, tới giờ vẫn chưa có hồi âm.

Ngộ Không không luận tội Thổ Địa nữa, con khỉ bèn cân đẩu vân bay về Thiên đình. Ngọc Hoàng thấy Đại Thánh lại lên trời, trong lòng thấp thỏm mới hỏi:

- Sao Đại Thánh không lo đưa Đường Tăng sang Tây Thiên mà lên đây làm gì?

Ngộ Không buồn bã trả lời:

- Trên đường đi ta gặp phải con yêu. Thầy ta đã bị hắn bắt. Phép lực của hắn không thua gì ta! Cây thiết bảng của ta cũng bị hắn thu mất. Nghe nói con yêu này từ trên trời xuống trần, nên ta mới lên đây hỏi Ngọc Hoàng.

Ngọc Hoàng nghe vậy mới triệu tập thiên binh, thiên tướng. Lý Tịnh vốn có hiềm khích với Ngộ Không, nay muốn hóa giải thù hận mới lên tiếng xin Ngọc Hoàng:

- Xin Ngọc Hoàng cho hạ thần cùng Na Tra xuống trần. Bắt được con yêu này sẽ biết chủ nhân của nó là ai!

Ngọc Hoàng chưa an tâm bèn phái thêm hơn trăm thiên tướng, bộ hạ cùng Ngộ Không xuống trần hàng phục yêu.

Ngộ Không thấy Lý Tịnh quên thù xưa, trong lòng trở nên vui vẻ. Con khỉ nói:

- Không ngờ Lý Tịnh cũng là bậc chính nhân quân tử, không thù vặt cũng không thù dai. Ơn cứu thầy, lão Tôn ta xin ghi lòng tạc dạ.

Lý Tịnh chỉ cười:

- Ấy! Đại Thánh chớ nói vậy, nhờ lần trước ngài đánh bể cái tháp 7 tầng của ta mà Ngọc Hoàng cho ta lại cái tháp 9 tầng. Ta tạ ơn Đại Thánh mới đúng!

Nói xong Lý Tịnh đưa cái tháp 9 tầng ra khoe với Đại Thánh.

Ngộ Không ngao ngán:

- Người nhà Trời cứ gặp họa là biến thành phúc vậy sao?

Lý Tịnh nhe răng cười, Na Tra thúc hối:

- Đại Thánh mau lên đường. Trước kia ta từng đại náo Long cung đánh cho Nam Hải Long Vương tơi bời. Tới nay ta chưa đánh trận nào lớn như vậy. Chơi lớn luôn đi khỉ huynh!

Ngộ Không cũng từng đại náo Long cung để lấy thiết bảng, thấy Na Tra rất hợp cạ với mình. Con khỉ vỗ vai Na Tra rồi nói:

- Mãi là huynh đệ tốt. Ok, let's go!

Đoàn thiên binh, thiên tướng tới cửa động chúa yêu bày binh bố trận. Thiên Lôi dùng búa đánh sét ầm ầm, Phong bà bà quạt gió phần phật. 2 vị Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân người thạo về thủy chiến, kẻ mạnh dùng hỏa công dùng nước lửa dàn trận. Bọn thiên binh tiểu tốt giáo mác hò hét vang trời.

Chúa yêu nghe ồn ào thì chạy ra ngoài hang động. Con tê giác một sừng nai nịch ngọn ngành, uy phong lẫm liệt. Thấy bọn thiên binh kéo đến hơn trăm người, chúa yêu không hề nao núng. Hắn quát:

- Lên hết đi. Một mình ta chấp hết!

Na Tra nghe vậy thì nổi giận đạp phong hỏa luân, tay cầm trường thương, mình thắt dây Hỗn Thiên Lăng lao vào trận chiến. Chúa yêu chỉ cầm đơn đao đánh với Na Tra hơn 50 hiệp. Na Tra bèn hóa phép biến thành 3 đầu 6 tay, chúa yêu không thua kém hắn cũng biến thành 3 đầu 6 tay.

Lý Tịnh nói với Ngộ Không:

- Thằng con trai út của ta chơi là phải chất. Quẫy đi con! Quất nó khô máu, bay màn hình luôn đi...

Na Tra nôn nóng kết thúc trận đấu, dùng phép đưa 3 món pháp bảo trường thương, phong hỏa luân, dây Hỗn Thiên Lăng nhắm chúa yêu mà đánh tới. Chúa yêu chỉ nhếch miệng cười, hắn lại vung vòng càn khôn ra, 3 pháp bảo của Na Tra bị hắn thu vào cái vòng. Na Tra thua trận chạy dài.

Lý Tịnh giật mình phóng cái tháp 9 chín tầng ra hàng yêu. Chúa yêu lại dùng vòng càn khôn nhẹ nhàng thu luôn cái tháp. Bọn thiên binh, thiên tướng tung hết pháp bảo ra làm mưa to, sấm chớp, nước, lửa, khói bụi mịt mờ.

Chúa yêu bình thản vung cái vòng càn khôn, từng món pháp bảo của hơn trăm thiên binh, thiên tướng đều bị nó thu sạch sẽ. Lý Tịnh, Ngộ Không, Na Tra... cùng thua trận chạy dài.

Ngộ Không la làng:

- Chạy ngay đi! Đụng anh trai Mạnh Quỳnh rồi. Thằng này Mạnh Dữ...

Chúa yêu nhìn bọn Ngộ Không nhà Trời chạy mất dép, hắn cười ha hả:

- Chỉ cần trận này tên tuổi ta sẽ lưu danh muôn thuở. Ha...ha..ha.

Con tê giác này không có nói dóc. Sau này, tên tuổi tê giác vang danh từ Á, sang Phi khi dòng họ hắn bị con người tàn sát, lấy sừng làm thuốc bổ. Đến nay tê giác còn lưu danh đỏ lòm trong Sách Đỏ.

(Mời độc giả đón xem kỳ tiếp theo, xuất bản lúc 10 giờ ngày 13-07-2020).  

>> Xem tiếp: Tây Du remix


Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất
Tây Du remix - Kỳ 66: Một chiêu Đại Bàng tinh đủ đánh bay Đại Thánh. Đường Tăng học Gia Cát Khổng Minh dùng

Tây Du remix - Kỳ 66: Một chiêu Đại Bàng tinh đủ đánh bay Đại Thánh. Đường Tăng học Gia Cát Khổng Minh dùng "Kế không thành"

Đây lại nói về Đại Bàng tinh - cậu của Phật Tổ đang chiếm giữ ngọn Thạch Bi Sơn xưng bá xưng hùng. Tin đồn ăn thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất tử làm con yêu này rất thích thú. Hắn chọn đoạn đèo Cả này giăng bẫy để bắt cho bằng được Đường Tăng.

08/08/2020 10:00
Tây Du remix -  Kỳ 65: Đối phó yêu tinh, Đường Tăng thể hiện tài lãnh đạo. Bát Giới khua môi ly gián bọn lâu la

Tây Du remix - Kỳ 65: Đối phó yêu tinh, Đường Tăng thể hiện tài lãnh đạo. Bát Giới khua môi ly gián bọn lâu la

Thạch Bi Sơn còn gọi là Đá Bia, dân gian tương truyền là núi Ông, thuộc dãy Đại Lãnh, cao 706 m, nay thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam (Đông Hòa, Phú Yên). Trong tiến trình mở đất về phương Nam, núi Thạch Bi Sơn có một dấu ấn lịch sử rất lớn, từng đóng vai trò phân ranh giữa hai nước Đại Việt và Chiêm Thành.

07/08/2020 10:00