Đời Cười

"Tạo phúc", "làm quá" và nước bẩn nên bị xử sao?

Hư Trúc 16/10/2019 14:01

Chẳng biết từ đâu mà bọn Hắc Bạch vô thường bắt cả đám người xuống âm phủ. Mới mở mắt mà Diêm Vương đã phải dậy sớm thay quần áo thăng đường.

Dưới công đường có 3 tên mặt mũi lấm la lấm lét. Diêm Vương hỏi một tên có dáng vẻ tri thức đang quỳ mọp:

-Tên kia ngươi tội gì mà bị bắt xuống đây, khai ra mau để ta còn định tội? Bây chớ già mồm kẻo tội nặng càng thêm nặng!

Gã đàn ông khóc gào thảm thiết:

- Oan, oan cho con quá. Con tạo phúc nâng điểm giúp thí sinh đủ điểm đậu đại học, chỉ là mọi người làm quá lên thôi!

Diêm Vương bấm tay là biết tên này đã làm chuyện xấu xa gì, ngài tức giận:

- Bây thật già mồm! Nâng điểm cho thí sinh con ông cháu cha, lấy suất đại học của người khác mà bây coi là tạo phúc  sao? Gã đàn ông im bặt. Diêm Vương liếc sang người đàn ông có tướng bệ vệ như giám đốc. Nhìn một cái Diêm Vương đã biết hắn đã làm chuyện gì:

- Tên kia, tại sao nước ô nhiễm bây lại bán cho người dân sử dụng? Bây làm quá lắm!

Gã mặt xanh lét, lí nhí thưa tội:

- Dạ! Con nghe nói “ba ngày không uống nước là chết”, cho nên dù biết nước ô nhiễm con vẫn phải cắn răng bán cho mọi người dùng. Nước có ô nhiễm chút thôi, mọi người vẫn uống được. Vả lại chục ngày qua có ai chết vì uống nước bẩn đâu? Tại mọi người làm quá lên thôi!

Diêm Vương nổi trận lôi đình:

- Cha chả, đúng là cái lưỡi không xương. Nếu người dân không hô hoán nước ô nhiễm thì bây vẫn cho dân dùng nước ô nhiễm đó à?

Thấy Diêm Vương nổi giận, người đàn bà quỳ dưới đất thành khẩn khai báo:

- Dạ tội của con là kiểm duyệt hình ảnh, quên để ý người ta gài đường lưỡi bò xâm phạm chủ quyền. Con nghĩ chỉ có mấy giây thôi có gì đâu mà làm quá!

Diêm Vương nổi trận lôi đình:

- Người làm quá lên chính là bọn bây! Chuyện rất quan trọng liên quan sức khỏe người dân, công bằng xã hội, chủ quyền quốc gia... mà bây coi như trò đùa. Nhà bao việc giờ đây ta phải đôi co với lũ ngươi.

Ba tên đồng loạt van xin:

- Oan, oan, oan cho con lắm Diêm Vương ơi! Xin Diêm Vương giơ cao đánh khẽ, cho bọn con nhờ.

Diêm Vương vỗ bàn ầm ầm quát:

- Oan gì oan! Chuyện này ta mà không làm quá lên thì bọn bây không còn coi ta ra gì nữa. Hắc Bạch vô thường đâu, đem 3 tên này đánh 100 roi mỗi đứa.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất