JavaScript is off. Please enable to view full site.

- Trời đất! Bác tẩm chi vậy?

Cán bộ tiếp dân hỏi một cụ già đến nộp đơn khiếu nại:

- Đơn của bác sao có mùi gì hăng hắc vậy?

- Dạ, tui tẩm thuốc diệt gián, mối pha với thuốc diệt chuột đó.

- Trời đất! Bác tẩm chi vậy?

- Tui nghe đồn là giải quyết đơn từ lâu lắm. Tẩm vậy đơn có để lâu cũng không bị gián, mối, chuột cắn phá.

Vui Tính (Lạng Sơn)