Đời Cười

"Súng" cong, "bi" ngược bác sĩ ơi!

BS Tịt Tuốt 20/12/2019 02:23

Trong một vụ té xe, “bi” của em bị xoay ngược, còn “súng” thì giờ đây cong như lưỡi liềm. Xin bác sĩ chỉ cho em nơi và cách chữa. TRẦN CÔNG MINH (Bến Tre)

- Nam giới thường hay quá lời khi mô tả về “món đồ đặc trưng” của mình. Tinh hoàn đựng trong bìu, nhưng vẫn có màng bao, dây ràng, di động dễ, làm gì có chuyện té xe mà chúng lộn tùng phèo như thế! Còn vụ súng ống mà cong như lưỡi liềm cũng hiếm luôn. Bạn nên đến khoa Nam của bệnh viện Bình Dân để được chữa trị, kẻo mai mốt tôi lại nhận được thư báo tin rằng “lưỡi liềm” nay đã biến thành chữ O thì bác sĩ như tôi đây cũng khiếp lắm!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất