Đời Cười

Sự thật về chuyện "Tam anh chiến Lữ Bố"

Hư Trúc 20/05/2021 10:00

Anh em nhà Lưu Bị đúng là "tấm chiếu mới" chưa từng trải. Cả 3 hung hăng ra ứng chiến với "chiến thần".

Lữ Bố là chiến thần trong Tam quốc chí. Thậm chí nhân gian còn truyền tụng câu "Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố". Có nghĩa trong biển người có Lữ Bố là bậc anh tài, trong đám ngựa có ngựa Xích Thố là ngựa giỏi nhất. Nói vậy để chư vị nghe mà sợ, vì Lữ Bố còn sở hữu cả con ngựa Xích Thố trong truyền thuyết.

Chuyện xưa kể rằng, năm ấy Viên Thiệu cho triệu 18 lộ chư hầu để khởi binh đánh Đổng Trác. Lữ Bố vốn là con nuôi của Đổng Trác một mình một thương tới tận hang ổ Viên Thiệu truy sát. Hắn đứng dưới cửa thành thách đấu 18 lộ anh hùng. Không ai dám ra ứng chiến cả? Sự thật vì sao Lữ Bố bá đạo đến như vậy, không một ai biết đến.

Thật ra năm ấy Trường An bùng nổ dịch bệnh COVID-19, thiên hạ đại loạn. Lữ Bố thân là làm tướng đúng ra phải cùng triều đình phòng chống dịch bệnh. Lữ Bố không làm vậy mà hắn dẫn Điêu Thuyền đi du lịch khắp nơi. Vô tình Lữ Bố bị dương tính với COVID-19. 

Khi đi du lịch trở về hắn không thèm khai báo y tế với thần y Hoa Đà thành ra hắn trở thành nguồn gây bệnh cho cộng đồng. Nghĩ mình là "chiến thần" Lữ Bố đâu có sợ con cô Vy bé tẹo. Bởi thế hay tin Viên Thiệu triệu binh hùng tướng mạnh tiến đánh Trường An, Lữ Bố bèn xin làm tiên phong.

Lữ Bố đứng trước cổng thành ra sức chửi inh ỏi để bọn quần hùng nóng mặt ra ứng chiến. Viên Thiệu vò đầu bức tai hỏi chư hầu:

- Ai tiêm vắc xin rồi! Xin ra đấu với tên Lữ Bố bố láo này!

Quần hùng im bặt, bởi vắc xin còn chưa về tới thành Trường An ai nghe tới COVID-19 đều mặt mày tái xanh. Viên Thiệu bèn "thả thính" dụ quần hùng:

- Ai bắt sống tên Lữ Bố bố láo này thưởng cho 1.000 lượng vàng, lập tức được phong hầu!

Quần hùng thấy miếng "thính" quá ngon đã có chút động lòng, nhưng ai nấy đều sợ Lữ Bố lây bệnh cho mình. Lúc bấy giờ 3 anh em Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi còn chưa có tiếng tăm gì nghĩ đây là thời cơ thích hợp để lấy số má với thiên hạ. Lưu Bị bèn lên tiếng:

- Lữ Bố để 3 anh em ta lấy số.

Viên Thiệu rất hài lòng, khua quân đánh trống mở cửa thành cho tam anh ra ứng chiến với Lữ Bố. Anh anh em nhà Lưu Bị đúng là "tấm chiếu mới" chưa từng trải. Cả 3 hung hăng ra ứng chiến với "chiến thần".

Lữ Bố thấy đối thủ xuất hiện ho lên vài tiếng làm bộ 3 anh em nhà họ Lưu e sợ. Lưu Bị nói với 2 huynh đệ của mình:

- Thôi chết rồi! Hắn ho dữ như vậy! Tin Lữ Bố dương tính là sự thật 100% rồi. Anh em ta đã mắc bẫy lừa của Viên Thiệu.

Lữ Bố xông thẳng tiếp cận vào 3 anh em nhà họ Lưu. Hơi nóng từ cơ thể hắn phát ra, Quan Công run lập cập:

- Má ơi người hắn nóng hổi, sốt ít nhất 40 độ. Hắn dương tính là cái chắc rồi.

Trương Phi la làng:

- Chạy! chạy 1000 lượng vàng không bằng mạng sống của anh em ta.

Nói xong 3 anh em Lưu Bị quay ngựa chạy trối chết chui vào thành! Lữ Bố chưa cần đánh mà mà 3 địch thủ đã phải co giò chạy. 

Chuyện Tam anh chiến Lữ Bố thật ra là như vậy. 18 lộ chư hầu còn thảm hơn.  Nguồn lây bệnh từ Lữ Bố chuyển qua 3 anh em Lưu Bị. Lưu, Quan, Trương vào thành trở thành nguồn lây bệnh mới. Tất cả lộ anh hùng đều là F1 nên giải tán ai về nhà nấy tự cách ly , Trường An được yên ổn trong vòng 14 ngày.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất