Đời Cười

Sau mổ tiền liệt tuyến, "bắn" không thấy "đạn"?

BS TỊT TUỐT 31/08/2019 11:03

* Tôi 60 tuổi, đã mổ nội soi tuyến tiền liệt. Nay "chuyện ấy" vẫn "làm ăn" được, nhưng bắn không thấy "đạn" bung ra. Sau đó, tôi thấy chúng ra cùng với nước tiểu. Làm thế nào để chúng đi đúng đường… như xưa? 

TRẦN VĂN C (Hà Nội) 

- Có thể sau mổ, phản xạ đóng mở ở cổ bàng quang chưa ổn, nên lúc cần "đóng" thì nó lại "mở" khiến anh bị chứng "xuất tinh ngược". Anh chờ thêm 3 tháng nữa chúng sẽ chạy xuôi chứ không ngược như thế nữa.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất