JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tui có sáng kiến vầy, nếu mà áp dụng chắc chắn giá điện không tăng, mà lương anh em mình cũng khá nữa...


Hai anh công nhân nghỉ giữa giờ, tám chuyện với nhau:

- Giá điện tăng mãi thế này làm sao chịu nổi, lương lậu tụi mình chạy theo chết luôn...

- Tui có sáng kiến vầy, nếu mà áp dụng chắc chắn giá điện không tăng, mà lương anh em mình cũng khá nữa...

- Ý gì vậy?

- Theo tui thì nên chuyển hết cán bộ quản lý lương sang quản lý điện và ngược lại!Vằn Thường (doanvanthuong... @gmail.com)