JavaScript is off. Please enable to view full site.

Khó nhổ lắm...


Sếp mới nhậm chức, bảo trợ lý:

- Tôi mạng mộc, không ngồi ghế sắt, Kim khắc mộc đấy!

- Ấy chết! Em sơ suất quá...

- Cậu đi đặt thợ mộc đóng cho tôi cái ghế xoay có chân to ở giữa, dưới có sáu nhánh nhé!

- Chà, chắc là ghế sếp có thầy tính rồi!

- Đương nhiên. Ghế xoay để tôi dễ xoay xở với cấp trên, cấu tạo cứ như cái cây có sáu nhánh rễ, sáu là lộc vào nhé, còn rễ này là rễ cọc, khó nhổ lắm! 

Gậy Sắt (Lạng Sơn)