JavaScript is off. Please enable to view full site.

Những sai phạm tại một số dự án BT (xây dựng - chuyển giao) làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước