JavaScript is off. Please enable to view full site.

-Dạ con cháu các anh ạ!


Trợ lý báo cáo sếp:

-Báo cáo anh, qua nghiên cứu thì chỉ có 50% số người được hỏi cho rằng phải hối lộ khi xin việc vào các cơ quan nhà nước ạ

-Thế 50% không phải hối lộ là ai?

-Dạ con cháu các anh ạ!

Lão Phích (Hà Nội)