JavaScript is off. Please enable to view full site.

- là chủ đầu tư trên 10 dự án BOT giao thông toàn quốc…


 Một cô gái hỏi bạn mình:

- Tui đâu thấy bà đẹp hay có điểm gì mạnh mà các chàng trai theo bà làm quen dữ vậy?

- Có gì đâu, khi giao tiếp với ai tôi cũng đưa các-vi-dít của bố tôi - là chủ đầu tư trên 10 dự án BOT giao thông toàn quốc…

Võ Đình Lang (Bình Định)