JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lúc ba yêu má con, chạy theo má con thì lúc đó má con là đối tượng. Khi cưới nhau rồi thì má con là đối phương của ba, còn bây giờ má con là đối thủ


Đứa con đang học bài, chợt quay sang nói:

- Ba giải thích giùm con các từ: Đối tượng, đối phương, đối thủ?

- Ờ…ờ.. để dễ hiểu ba lấy ví dụ: Lúc ba yêu má con, chạy theo má con thì lúc đó má con là đối tượng. Khi cưới nhau rồi thì má con là đối phương của ba, còn bây giờ má con là đối thủ!

- ?!?

Đoàn Văn Thường (CLB cười Quảng Đà)