JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sửng sốt với bốn ông "tiền sử" khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng, nhà thơ Bùi Chí Vinh bèn xuất khẩu thành thơ...

Trạm dừng chân Mã Pì Lèng
Gây ra đủ chuyện lèng… èng mới vui
Chính quyền viện cớ “Tây xui”
Vẽ nên thắng cảnh ngậm ngùi “Tui xây” 

Bảy tầng lơ lửng trong mây
Bước đi một bước, dây dây lại dừng
Bên thì núi, bên thì rừng
Còn ngay trước trạm, bốn ông cởi truồng

Mượn danh bảo vệ môi trường
Bốn ông tiền sử khai trương tầy huầy
Bê tông sợ quá chào “gay”
Adam xuất hiện ban ngày ớn chưa ! 

Cảnh thần tiên bỗng te tua
Mọc lên cái trạm từa lưa phàm trần
Tầng playboy, tầng khỏa thân
Du khách sợ quá tần… ngần trốn luôn ! 

Mã Pì Lèng Catwalk - Tranh: Hoàng Thanh Sơn

Bùi Chí Vinh