JavaScript is off. Please enable to view full site.

Những cách lý giải.... tưởng không đúng mà đôi khi đúng không tưởng

● Mất 15 cây gỗ để sản xuất ra số giấy ta dùng làm bài trong một kỳ thi. Vì vậy, hãy tham gia vào sự nghiệp cao quý của chúng tôi là cứu lấy cây cối! Tất cả đều trong khả năng của bạn: hãy nói KHÔNG với... các kỳ thi!

● Sếp nhiều lúc cũng rất giống... bợm nhậu. Lý do: sự nghiệp của sếp có khi “lên voi xuống chó”, còn bợm nhậu cũng có lúc “lên bờ xuống ruộng”!

● Kẻ thù lớn nhất của nhan sắc phụ nữ là thời gian, còn ân nhân lớn nhất của nhan sắc các bà, các cô là các app chỉnh sửa ảnh! 


Ng.Ngọc - P.V.C - C.N.Toản