JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lợi thì có lợi, nhưng răng hổng còn...


Hai người dân có nhà ven kênh nói chuyện với nhau:

- Công nhận đến tận bây giờ tôi mới thấy được lợi ích của con kênh hôi thối chỗ mình.

- Ông nói gì lạ vậy! Kênh hôi muốn chết mà ích lợi cái gì?

- Nhiều cái lợi lắm nhen!

- Lợi gì?

-Thì chỗ mình đâu có tệ nạn mại dâm. Muốn nín thở luôn nên đâu “hò hẹn” được gì. Chưa hết, hôm qua có cậu nọ nhảy xuống kênh tự tử, nhưng nửa chừng trồi lên do nước kênh thối quá!


Đỗ Tuân Sắc (TP.HCM)