JavaScript is off. Please enable to view full site.

- Sao mà lo?


- Thấy báo nói nhiều ông đưa con vào công ty mình làm việc bị kiểm tra, kỷ luật mình lại lo lo...

- Sao mà lo?

- Thì mình cũng được ông già lôi vào chỗ ổng làm đây.

- Ông già cậu làm gì?

- À, ông làm bảo vệ công ty. 

Quỳnh Tếu (Bắc Ninh)