JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ví dụ như hôm qua chú Tư rủ ba đi nhậu, hôm nay ba rủ chú Tư đi nhậu là “lịch sử lặp lại” đó con


 Đang học bài, Tèo hỏi ba:

- “Lịch sử lặp lại” là gì hả ba?

- Ví dụ như hôm qua chú Tư rủ ba đi nhậu, hôm nay ba rủ chú Tư đi nhậu là “lịch sử lặp lại” đó con.

Mẹ Tèo đang dọn dẹp, tỏ ý bực dọc:

- Uống cho lắm vào, tiền trường đầu năm học của con còn nợ kia kìa.

Tèo:  “Lịch sử lặp lại” đó ba!

Nguyễn Ngọc A (Phú Yên)