Đời Cười

Lễ hội Minh Thề dành cho ai?

03/05/2019 11:24

Ai là người dám "thề không tham nhũng" tại Lễ hội Minh Thề? Câu trả lời cũng giải thích lý do tại sao lễ hội này không xuất hiện xe biển xanh.

 
 
 

Tuổi Trẻ Cười

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất