Đời Cười

Lặt vặt

Quân long ( TP.HCM) 13/09/2019 08:58

- À, tớ làm cái mà người ta gọi là “tham nhũng vặt”!

Một người lâu ngày gặp lại bạn làm quan, chức cao quyền lớn:

- Dạo này thấy ông thảnh thơi thế, không thấy làm gì chỉ thấy ngồi quán xá, nhà hàng. Nhà cửa đất đai thì bao la, ông làm gì tài thế?

- À, tớ chỉ làm ba cái lặt vặt thôi!

- Vặt mà giàu thế, tớ thấy mấy người buôn bán vặt nghèo lắm mà?

- À, tớ làm cái mà người ta gọi là “tham nhũng vặt”!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất