Đời Cười

Làm sao để tránh tai bay vạ gió?

03/05/2019 10:41

Những lời nói, hành động cực đoan nơi công cộng có thể khiến bạn mất mạng. Họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười đành phải đối phó bằng biện pháp thủ công như vầy...

 

Tuổi Trẻ Cười

 

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất