Đời Cười

Kim bài miễn phạt

Hư Trúc 28/07/2021 17:49

Bàng thái sư tức giận: Tiền thì ta không thiếu. Nay Bao đại nhân phạt phu nhân ta, ta còn gì thể diện nữa!

Bữa nọ, vợ Bàng Thái Sư là Bàng Đề ra đường đi mua thực phẩm. Bả đi nhong nhong không có giấy thông hành, Triển Chiêu thi hành công vụ nên áp tải Bàng Đề về Khai Phong phủ.

Tranh biếm họa của Độc Hành

Bàng thái sư nghe tin vợ bị bắt thì ba chân, bốn cẳng chạy tới công đường.  Tới nơi chỉ thấy Bao Chuẩn giận tới... đen người. Bàng thái sư hô to:

-Xin Bao đại nhân hạ thủ lưu tình. Bàng Đề vợ ta chỉ là do sơ suất!

Bao Chuẩn nghiêm nghị:

- Chỉ thị đã ban ra, mọi người đều phải tuân thủ. Nay bổn phủ buộc phải phạt một người để răn trăm người. Bàng thái sư là chỗ thân tình càng nên hiểu cho bổn phủ.

Bàng thái sư tức giận:

-Tiền thì ta không thiếu. Nay Bao đại nhân phạt phu nhân ta, ta còn gì thể diện nữa!

Bao Công xua tay:

- Tầm này mà còn đòi liêm sỉ. Dính dịch bệnh lây lan cả cộng đồng. Ta cũng vì cộng đồng mà thực thi công vụ!

Bàng thái sư không chịu thua, lão nhìn Công Tôn Sách rồi nói:

- Xin Bao đại nhân niệm tình. Phủ ta năm nào cũng làm từ thiện. Mới đây còn cho Công Tôn Sách cả đống sách vở phát cho học sinh nghèo!

Bao Chuẩn ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Bàng thái sư tưởng Bao Chuẩn đã trúng "chiêu" lão bèn nhìn sang Triển Chiêu rồi nói tiếp:

- Triển đại hiệp vừa qua phủ ta lấy tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo. Xin Bao đại nhân hạ thủ lưu tình.

Bao Chuẩn lắc đầu không chút lưỡng lự:

-Ta xưa nay công tư vốn phân minh. Đừng nghĩ làm từ thiện rồi có kim bài miễn phạt. Ngươi đức cao trọng vọng càng nên giữ thanh danh, uy tín cho mình và gia đình. Người đâu, thu tiền phạt, tiễn khách!

Bàng thái sư tức tối lầm bầm:

-Ta đã ghi vào sổ thù vặt rồi. Bọn người Khai Phong phủ chớ hòng đến phủ ta xin tiền từ thiện!

Bao Chuẩn cười sảng khoái:

- Quân pháp bất vị thân. Dịch dã hoành hành, ta có làm căng thì cũng chỉ là nghĩ cho bá tánh. Bây đâu! Tiễn khách

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất