JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tôi làm sai những việc gì đó (dù rất nghiêm trọng) thì cũng chẳng có ai dám hó hé. Hó hé là tôi đuổi liền.


 Hai hiệu trưởng nói chuyện với nhau

- Làm cán bộ quản lý giáo dục lúc này khổ quá! Giáo viên quậy, không hoàn thành nhiệm vụ mình muốn đuổi cũng không đuổi được vì họ đã vào biên chế hết rồi.

- Còn làm hiệu trưởng như tôi thì sướng lắm! Sướng như tiên bởi vì ở trường tôi toàn giáo viên hợp đồng. Tôi làm sai những việc gì đó (dù rất nghiêm trọng) thì cũng chẳng có ai dám hó hé. Hó hé là tôi đuổi liền. 

Đỗ Tuấn Sắc (TP.HCM)