JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bà vợ hỏi ông chồng là quan to mới về hưu:

- Trong thời gian làm quan, ông thấy làm việc gì khó nhất?

- À, khó nói chút...

- Điều hành cấp dưới à?

- Không khó!

- Lấy lòng cấp trên sao?

- Cũng chả khó!

- Vậy khó nhất là việc gì?

- Khó nhất là việc từ chối... nhận quà biếu!

NÔNG THỊ KHÈN (LẠNG SƠN)