Đời Cười

Khi quan đi lễ

03/05/2019 10:57

Chùm tranh biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười, cũng có thể coi như một cẩm nang đi lễ dành cho quan chức

 
 
 
 
 

Tuổi Trẻ Cười

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất