JavaScript is off. Please enable to view full site.

- Không, bố tớ là người làm báo cáo!


Hai học sinh nói chuyện với nhau:

- Cậu nhớ vụ vỡ đập thủy điện vừa rồi không? Nhờ bố tớ mà số người thiệt mạng với mất tích giảm đi đáng kể đấy!

- Bố cậu làm cứu hộ à?

- Không, bố tớ là người làm báo cáo! 

Song Ninh (Đông Mai)