JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tui còn chưa kịp đề xuất chi ngân sách cải tạo thì đã bị dân hớt tay trên. Ai mà chẳng tức.


Bà vợ vừa đi chợ về, thấy ông chồng đang ngồi trong nhà đọc báo liền thắc mắc.

- Ủa ông, tui vẫn không hiểu sao dân người ta tự bỏ tiền ra làm đường đi cho đàng hoàng sạch sẽ thì lại bị phạt tiền nhỉ. - Chứ bà không biết cái đoạn đường đó nằm trong sự quản lý của tui. Tui còn chưa kịp đề xuất chi ngân sách cải tạo thì đã bị dân hớt tay trên. Ai mà chẳng tức.

Song Ninh (Quảng Ninh)