Đời Cười

Hiệu ứng dây chuyền

Anh Thư ( CLB Cười Quàng Đà) 17/09/2019 11:15

Thế cái máy photo của cháu ông chủ tịch đặt cạnh cơ quan để làm gì?

Hai ông cán bộ già về hưu ngồi cà phê tám:

- Chẳng biết tại sao bây giờ các cơ quan công quyền hở tí là photo với công chứng, trong khi chỉ cần đối chiếu là đủ…

- Thế cái bà thu mua giấy vụn hay ra vào cơ quan thất nghiệp sao?

- À, à...

 - Thế cái máy photo của cháu ông chủ tịch đặt cạnh cơ quan để làm gì?

- À, à...

- Thử bỏ thu “lệ phí” công chứng coi?

- À, à...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất