JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thế cái máy photo của cháu ông chủ tịch đặt cạnh cơ quan để làm gì?


Hai ông cán bộ già về hưu ngồi cà phê tám:

- Chẳng biết tại sao bây giờ các cơ quan công quyền hở tí là photo với công chứng, trong khi chỉ cần đối chiếu là đủ…

- Thế cái bà thu mua giấy vụn hay ra vào cơ quan thất nghiệp sao?

- À, à...

 - Thế cái máy photo của cháu ông chủ tịch đặt cạnh cơ quan để làm gì?

- À, à...

- Thử bỏ thu “lệ phí” công chứng coi?

- À, à...

Anh Thư ( CLB Cười Quàng Đà)