JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lỡ ban tổ chức phát hiện con... nối tóc, thì mình cũng đã rút đơn rồi.

Một bà mẹ có con gái đi thi hoa hậu dặn dò: 

- Nếu may mắn được lọt vào chung kết, con cứ làm đơn xin rút khỏi cuộc thi cho mẹ.

- Chi vậy mẹ?

 - Đứa con thắc mắc.

 - Để báo chí rầm rộ đưa tin, rồi viết bài phỏng vấn, nhanh nổi tiếng hơn là chờ đến cuối cuộc thi. Lỡ ban tổ chức phát hiện con... nối tóc, thì mình cũng đã rút đơn rồi.

Song Ninh (Quảng Ninh)