JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sếp nọ mới về hưu, lần đầu đi họp tổ dân phố. Cả buổi ngồi im thin thít, đến khi kết thúc buổi họp sếp mới gặp tổ trưởng thắc mắc:

Sếp nọ mới về hưu, lần đầu đi họp tổ dân phố. Cả buổi ngồi im thin thít, đến khi kết thúc buổi họp sếp mới gặp tổ trưởng thắc mắc:

- Này, họp xong sao chẳng thấy... tiệc tùng gì hết vậy?

- Trời đất, tổ dân phố lấy đâu ra kinh phí mà tổ chức hả anh?

- Thế à, thế thì mình góp ý nhé... Sắp tới nghe nói khu phố mình có làm đường, bác nên nghiên cứu cho kinh phí dôi dôi ra một chút để xây dựng cái quỹ khu phố có đồng ra đồng vô!

Đoàn Thường (CLB CƯỜI QUẢNG - ĐÀ)