JavaScript is off. Please enable to view full site.

- Vì chỉ có quan chức mới có thể tham nhũng!

- Người ta thường gọi những kẻ ăn cắp là “thằng ăn cắp”. Tham nhũng cũng là một hình thức ăn cắp, vậy sao không gọi kẻ tham nhũng là “thằng tham nhũng”?

- Vì chỉ có quan chức mới có thể tham nhũng!

Hà Thành Tiếu gia (Làng cười Hà Nội)