Đời Cười

Giỏi hơn cả Tề Thiên

Phùng Hiếu 24/11/2020 14:06

Thằng Tèo cười khoái chí: "Ha ha...Tao nói rồi mà. Hôm qua ổng còn biến thành ba tao, chở má tao đi chơi nữa...".

Thằng Tí khoe với thằng Tèo:

- Tao là Tề Thiên đại thánh đây. Tao có 72 phép thần thông biến hóa.

Thằng Tèo cười ngặt nghẽo:

- Tề Thiên làm gì có thiệt mày ơi. Mà có đi nữa cũng không bằng trợ lý của ba tao!

Thằng Tí ngạc nhiên:

- Trợ lý của ba mày giỏi hơn cả Tề Thiên à? Ổng có biết phép biến hóa không?

Thằng Tèo khoái chí trả lời:

- Không biết ổng có bao nhiêu phép biến hóa, nhưng cái gì ổng cũng biến được.

Thằng Tí nghe vậy thì thích quá:

- Vậy là trợ lý ba mày giỏi như Tề Thiên rồi...

Thằng Tèo cười ha hả:

- Tao nói rồi, ổng còn giỏi hơn Tề Thiên nữa. Này nhé, vào Tết thiếu nhi thì ổng biến thành ông Địa, dẫn đầu đoàn lân vào nhà tao múa, rồi cho tao cả đống tiền.

Thằng Tí mặt ngơ ngác:

- Tao nhớ Tề Thiên cũng từng biến thành ông Địa.

Thằng Tèo chắp tay sau lưng ra vẻ thần bí:

- Ổng còn có thể biến thành ông già Noel nữa. Giáng sinh năm nào cũng vậy, ổng biến thành ông già Noel tặng quà cho ba má tao, cho tao...

Thằng Tí tiu nghỉu:

- Vậy là hơn Tề Thiên rồi, Tề Thiên không biết biến thành ông già Noel!

Thằng Tèo lên giọng:

- Tao nói rồi mà. Ông trợ lý ba tao chắc nhiều phép biến hóa hơn cả Tề Thiên. Tết ổng còn biến thành ông thần Tài, mang cả vali tiền tới tặng ba tao!

Thằng Tí nghe vậy thì hết ham làm Tề Thiên, nó buồn bã nói:

- Nhà mày sướng rồi, có ông trợ lý còn giỏi hơn Tề Thiên...

Thằng Tèo cười khoái chí:

- Ha ha...Tao nói rồi mà. Hôm qua ổng còn biến thành ba tao, chở má tao đi chơi nữa...

Thằng Tí nghe vậy thì đứng hình. Ông trợ lý này đúng là giỏi hơn hẳn Tề Thiên của nó...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất