JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trong ba địa phương, Hà Giang là nơi phát hiện ra gian lận thi cử đầu tiên và cũng là nơi có số lượng thí sinh được nâng điểm nhiều nhất.

Trong ba địa phương, Hà Giang là nơi phát hiện ra gian lận thi cử đầu tiên và cũng là nơi có số lượng thí sinh được nâng điểm nhiều nhất. Nhưng khi Hòa Bình, Sơn La “lộ sáng” đã lâu thì danh tính cán bộ lãnh đạo có con được nâng điểm ở Hà Giang vẫn thuộc “tài liệu mật”, tỉnh vẫn chưa minh bạch thông tin khiến dư luận lăn tăn.

Hà Giang đi trước về sau

Chầm chậm ta đợi nỗi đau hóa... bùn.

Lê La