Đời Cười

Giải pháp chống ngập

Đỗ Quốc Trung (Nam Định) 17/09/2019 10:48

Họ nâng cao mặt đường, thế là bao nhiêu nước dồn hết xuống nhà dân hai bên nên đường không ngập nữa

- Ông ạ. Đường chỗ tôi trước liên tục ngập do mưa và triều cường, bây giờ hết rồi.

- Chúc mừng ông. Các cơ quan chức năng làm thế nào mà hay thế?

- Đơn giản thôi. Họ nâng cao mặt đường, thế là bao nhiêu nước dồn hết xuống nhà dân hai bên nên đường không ngập nữa

- Trời!!!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất