JavaScript is off. Please enable to view full site.

Họ nâng cao mặt đường, thế là bao nhiêu nước dồn hết xuống nhà dân hai bên nên đường không ngập nữa


- Ông ạ. Đường chỗ tôi trước liên tục ngập do mưa và triều cường, bây giờ hết rồi.

- Chúc mừng ông. Các cơ quan chức năng làm thế nào mà hay thế?

- Đơn giản thôi. Họ nâng cao mặt đường, thế là bao nhiêu nước dồn hết xuống nhà dân hai bên nên đường không ngập nữa

- Trời!!!

Đỗ Quốc Trung (Nam Định)