JavaScript is off. Please enable to view full site.

Quan hệ bắc cầu hay...bắc cực?


Hai bà nội trợ thuộc hộ nghèo của phường, bức xúc nói chuyện về vay vốn thoát nghèo:

- Chị nghĩ coi, nhà tui nghèo vầy mà không được xét vay, trong khi vợ của chủ tịch phường thì lại được một mớ... Bất công quá!

- Đúng phóc chớ bất công gì!

- Sao đúng? Bà nói tui nghe coi.

- Tui nói nè, ông chủ tịch là cán bộ, mà cán bộ là đầy tớ của nhân dân! Đã đầy tớ thì phải nghèo, mà nghèo thì được xét vay vốn thoát nghèo, sai chỗ nào?

Vằn Thường (doanvanthuong... @gmail.com)