Đời Cười

Dùng heo quay diệt Cô Vy!!!

Phùng Hiếu 24/02/2021 15:53

Phóng tác từ chuyện có thật ở một địa phương nọ xin kinh phí mua heo quay phòng chống COVID-19.

Huyện lệnh với nét mặt căng hơn dây đàn. Tình hình dịch bệnh COVID-19 quay trở lại và biến hóa khôn lường. Địa phương vốn nghèo nay càng khó. Bộ sậu tham mưu của huyện lệnh "bó gối", không tìm ra cách đẩy lùi dịch bệnh. Nuôi quân ba năm dùng trong một giờ. Vậy mà huyện lệnh nuôi quân cả chục năm, giờ dùng nửa giờ cũng không được. Ông bực tức quát:

- Không thể để tình hình này kéo dài. Phải tìm cách đẩy lùi dịch bệnh!

Tay thân tín biết tới lúc lập công, liền nhe răng cười, nói:

- Huyện lệnh chớ vội vàng quá vậy! Cả thế giới đang chờ vắc-xin. Có vắc-xin là đẩy lùi bệnh.

Huyện lệnh không hài lòng:

- Địa phương ta nghèo, dân ta đói meo. Kéo dài tình hình càng thảm!

Tay thân tín liền hiến kế:

- Cúng vong tiễn COVID-19 đi đại nhân!

Huyện lệnh lâu nay vẫn nghe chuyện trục vong giải hạn trong lòng cũng đã có ý định này nhưng sợ thiên hạ đàm tiếu. Ông xuống giọng:

- Đừng có phản khoa học như vậy! Ngành y tế đã cố gắng hết sức còn chưa đẩy lùi được bệnh. Ngươi bày ra trò mê tín để làm gì?

Tay thân tín mắt láo liêng:

- Thuộc hạ bày cách này là hoàn toàn dựa vào khoa học biện chứng. Tâm linh chỉ là hình thức.

Huyện lệnh chưa an tâm:

 - Chuyện cúng vong như thế nào? Mau trình bày cho ta rõ! Nhớ là phải khoa học, không được bày trò mê tín dị đoan.

Tay thân tín khoái chí trình bày:

- Con "Cô Vy" này xuống trần gian quậy, chỉ là nó chưa được ăn uống no nê thôi. Cứ cúng cho nó ăn no, tự khắc nó đi chỗ khác chơi.

Huyện lệnh mừng rỡ:

- Ngươi nói thật chứ! Mâm cúng cần gì?

Tay thân tín thấy sếp có vẻ tán thành, hắn không thèm giấu nữa:

- Mâm cúng theo lễ bình thường, nhưng nhất định phải có thêm con heo quay mới hiệu quả?

Huyện lệnh mắt sáng rực:

- Heo quay để làm gì?

Tay thân tín cười ha hả:

- Là biện pháp khoa học đó, thưa đại nhân! Mình cúng heo quay cho "vong Covid" ăn ngập mặt. Ăn no chúng sẽ chán chê cõi trần... mà rời đi.

Huyện lệnh chưa dám tin, bèn hỏi:

- Vậy chưa đủ cơ sở khoa học. Thiên hạ sẽ đàm tiếu.

Tay thân tín nói to:

- Quá khoa học đi chứ, đại nhân còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ăn heo quay không no ngập mặt, cũng béo phì. Con nào con nấy no tròn núc ních thì nó còn đi tới đi lui để quậy phá nữa sao?

Huyện lệnh thấy khoa học quá bèn quát to:

- Y lệnh! Duyệt kinh phí mua heo quay tiễn "vong Covid"!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất